De Ergo op het Werk

Heeft u rugklachten nadat u een tijdje aan uw bureau hebt gezeten? Heeft u schouder of nek klachten tijdens uw werk? Of vindt u het lastig om de balans tussen belasting en belastbaarheid, op uw werk, te handhaven? Gaat u uw kantoor opnieuw inrichten en weet u niet waar het meubilair aan moet voldoen?

Door middel van een werkplekonderzoek zal de ergotherapeut zorgvuldig in kaart brengen welke mogelijk belastende factoren ter grond slag liggen aan de klachten. Bij belastende factoren kan worden gedacht aan de werkinhoud, de werkwijze, werkorganisatie of de werkplek. De fysieke belasting wordt tijdens dit onderzoek ook meegenomen. 

Tijdens het onderzoek kunnen de volgende punten ter sprake komen;

  • observatie werkhouding en werkplek
  • observatie van (deel)handelingen
  • optimaliseren en ergonomisch instellen van de bestaande werkplek
  • indien nodig adviezen ten aanzien van een verbeterde werkplek en aanpassingen
  • indien nodig adviezen ten aanzien van werkinhoud, werkwijze en werkorganisatie

Na het onderzoek geeft de ergotherapeut deskundige aanbevelingen om de werkplek goed in te richten c.q. aan te passen. Tevens worden adviezen gegeven hoe de dagelijkse activiteiten het best uitgevoerd kunnen worden. Het doel hiervan is de werknemer zo klachtenvrij mogelijk zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren, zodat uitval beperkt wordt. Tijdens een laatste bezoek is er een evaluatie om met elkaar te bespreken of de verbeteringen het gewenste resultaat opleveren.

Neem contact op met ons voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.