De Ergo aan Huis 

Wat is Ergotherapie?

Lukken dagelijkse handelingen zoals aankleden, koken, werken, boodschappen of het aantrekken van steunkousen niet meer? Kun u niet meer zelfstandig naar uw vrienden of familie toe? Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij het aanvragen van hulpmiddelen? Of is de balans tussen wat u doet en wat u aankan verstoord? Mogelijk kan de ergotherapeut u hulp bieden!

Ergotherapie helpt u met beperkingen en/of problemen in uw dagelijkse handelen met als doel om (weer) zelfstandig en zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. 

De ergotherapeut kijkt naar zowel de persoon, de omgeving, als de activiteit. Samen bepalen ergotherapeut en cliënt  de belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten op verschillende gebieden, zoals

  • Zelfredzaamheid of algemene dagelijkse levensverrichtingen, afgekort ADL (bijvoorbeeld wassen en aankleden)
  • Productiviteit (bijvoorbeeld werken, school)
  • Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby's en sport)
  • Wonen (bijvoorbeeld aanpassen van de leefomgeving)
  • Mobiliteit (bijvoorbeeld scootmobiel- of rolstoeltraining


Werkwijze

Na de aanmelding zal uw ergotherapeut bij u thuis langs komen. Tijdens dit gesprek kunt u uitleggen wat uw klachten en beperkingen zijn, maar zeker ook wat u graag zou willen bereiken. Uw ergotherapeut zal u, mogelijk, vragen de handelingen waar u moeite mee heeft uit te voeren. Om zo een goed beeld te krijgen van uw  vraagstelling. Naar aanleiding van dit gesprek en observatie stelt u samen een plan op waarin de doelen, waaraan u wilt werken, staan benoemt.

Tijdens de verdere behandelingen zult u samen met de ergotherapeut gaan werken aan uw doelen. De ergotherapeut leert u (nieuwe) handelingen aan of adviseert de mantelzorger. Mocht blijken dat u hulpmiddelen of voorzieningen nodig heeft om weer zelfstandig te kunnen handelen, dan ondersteunt de ergotherapeut u hierbij. Nog nooit met bijvoorbeeld op een scootmobiel gereden of u bent onzeker in het verkeer? Geen probleem! De ergotherapeut leert u hoe u met de aangevraagde of aangeschafte voorziening moet omgaan.

Samen met u worden de behandelingen geëvalueerd en wordt bekeken of de gestelde doelen zijn behaald. Van dit gesprek stelt de ergotherapeut een verslag op en stuurt dat naar de huisarts of specialist die u doorverwezen heeft

Vergoeding van Ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. Informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar

Meestal zal uw huisarts of specialist u verwijzen naar een ergotherapeut. Een verwijzing is in sommige gevallen niet nodig. Neem hierover contact op met ons.

Aanmelden

Een afspraak maken met De Ergo kan telefonisch (06 462 90 264) of via het contactformulier.

Aanvraagformulier

Bent u een verwijzer of heeft u huisarts of specialist niet de beschikking over een verwijsformulier? Dan kan het aanvraagformulier hier gedownload worden.